NASZE CELE

ETNOS jest platformą porozumienia między osobami szukającymi na własną rękę kontaktów w planowaniu podróży oraz prywatnymi lub lokalnymi organizatorami turystyki, którzy maja swój regionalny, specyficzny dla miejsca produkt turystyczny.

  • Ludzie dla ludzi- wielostronna integracja  osób i firm planujących oraz świadczących usługi turystyczne poprzez otwarcie im możliwosci znalezienia ofert i klientów na całym świecie. Każdy użytkownik ETNOS ma równe szanse na otrzymanie i zaproponowanie usługi turystycznej, jak również połączenia się i wymiany w Internecie.

  • Podróże indywidualne- wspieranie turystyki indywidualnej poprzez bezpośrednie i indywidualne kontakty między podmiotami poszukującymi i oferującymi produkty turystyczne. ETNOS stanowi przeciwieństwo globalizacji w turystyce.

  • Przeciwwaga dla turystyki masowej- użytkownik ETNOS jest zaangażowany w poznanie kraju docelowego za pomocą bezpośrednich kontaktów z lokalnymi organizatorami turystyki. Poprzez takie rozumienie podróżowania przejmuje on odpowiedzialność za świat oraz wykorzystywanie jego zasobów kulturalnych i przyrodniczych.

  • Fair Trade w turystyce- Etnos umożliwia bezpośrednie korzystanie z ofert lokalnych firm turystycznych i osób prywatnych posiadających specyficzny dla regionu krajoznawczy pakiet.

  • Eko w turystyce- ETNOS pomaga w planowaniu podróży, w czasie których użytkownik korzysta z lokalnych zasobów, co w mniejszym stopniu obciąża środowisko w danym regionie.